masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

10/18/ŻK „Stare po nowemu – współpraca pokoleń”

„Stare po nowemu – współpraca pokoleń”, wnioskodawca: Kamilla Lewandowska, nr wniosku: 10/18/ŻK

Inicjatywa kierowana jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim mieszkających na terenie wiejskim o utrudnionym dostępie do zabytków i kultury. Są to dzieci w wieku 10 – 15 lat., które w ramach edukacji regionalnej od najmłodszych lat poznają region Kociewie. Uczniowie zamieszkują w trzech wsiach, w których prężnie funkcjonują Koła Gospodyń Wiejskich kultywujące rodzimy folklor i tradycje. Poza tym dzieci uczęszczające do naszej szkoły w większości zamieszkują w rodzinach wielopokoleniowych, w których funkcjonują jeszcze umiejętności z zakresu dawnej sztuki ludowej. Inicjatywa polega na zrealizowaniu zajęć w formie spotkań warsztatowych oraz wycieczki.

Harmonogram planowanych działań:
Od września do grudnia program projektu będzie opiewał następującą tematykę:
„W kuchni i przy stole” – wymienianie się przepisami kulinarnymi, kiszenie kapusty, wykonywanie przetworów, pieczenie ciast i pierników, wyroby z ziemniaków, dekoracja stołu, savoir – vivre przy stole itd.
„Rękodzieło artystyczne” – haft kociewski, szydełkowanie, malowanie na szkle, robienie na drutach, wykonywanie ozdób świątecznych, wykonywanie ozdób z krepy i bibuły…etc.
„Archiwizacja zebranych materiałów i wiadomości” – wykonywanie albumów fotograficznych, wystawa prac z rękodzieła artystycznego , które zostały wykonane przez starsze i młodsze pokolenie, tworzenie prezentacji multimedialnych ze zgromadzonych materiałów, tworzenie folderów z przepisami kulinarnymi itp.; spotkania będą odbywały się według ustalonego harmonogramu; osoba prowadząca Kamilla Lewandowska, Blandyna Kurowska, Lucyna Cerajewska, Beata Adryjenko, Halina Raźna.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
Uczniowie SP w Terespolu Pomorskim poznają dawne przepisy kulinarne, poznają tajniki rękodzieła artystycznego, wymienia się doświadczeniami ze starszym pokoleniem mieszkańców. Wykorzystany i wypełniony zostanie czas wolny uczniów. Rozwijanie umiejętności plastycznych, fotograficznych i informatycznych. Integracja grupy wielopokoleniowej. Rozbudzanie tożsamości regionalnej dzieci.

Osoby zaangażowane w projekt:
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content