masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

O programie

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU uruchomionego w 2014 roku jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności Gminy Świecie do twórczego realizowania działań kulturalnych, budowanie partnerstwa pomiędzy: Instytucją, Inicjatorem a Donatorem (partnerzy publiczno-prawni), tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze KULTURY.

PRIORYTETY 2022:

  1. Wydanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji związanych z Gminą Świecie (z wykorzystaniem różnych nośników zapisu), m.in.:
    a. utworów literackich (w tym poezji) autorów ze Świecia;
    b. biografii twórców bądź osób związanych z kulturą Gminy Świecie;
    c. ksiąg zbiorowych i almanachów związanych z kulturą Gminy Świecie (dawnej lub współczesnej);
    d. wydawnictw związanych z dziedzictwem kulturowym Gminy Świecie.
  2. Realizacje filmowe związane z kulturą Gminą Świecie* (w tym filmy fabularne, animowane, promocyjne, dokumentalne oraz reportaże).

* np. film zrealizowany na terenie Gminy Świecie lub fabuła dotycząca Świecia i okolic.

Program współfinansowany jest przez Mondi Świecie S.A.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content