masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

12/18/ŻK „Integracja pokoleniowa środowiska pszczelarskiego”

„Integracja pokoleniowa środowiska pszczelarskiego”, wnioskodawca: Czesław Wejner, nr wniosku 12/18/ŻK

Głównym celem jest integracja międzypokoleniowa środowiska pszczelarskiego w Gminie Świecie z dziećmi i młodzieżą Kółka Pszczelarskiego działającego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu wraz z integracją międzypokoleniową pszczelarzy. Podjęcie integracji środowiska pszczelarskiego ze środowiskiem rolniczym powiatu z uwagi na fakt posiadania wspólnego interesu dla obu tych środowisk.
Realizacja programu będzie polegała na organizowaniu wspólnych warsztatów pszczelarskich, na których prowadzone będą zajęcia praktyczne związane z zakładaniem pasiek oraz ekonomiką prowadzenia pasiek. Warsztaty będą prowadzone 1 raz w tygodniu przez okres min 2 godzin i będą prowadzone przez Pana Marka Podlewskiego – wykładowcę Szkoły Rolniczej w Kowalu i właściciela Kujawskiego Centrum Pszczelarskiego Hodowli I Selekcji Pszczoły Krainki.

Harmonogram planowanych działań:
W okresie 15.07.2018 do 15.10.2018 – warsztaty raz w tygodniu po dwie godziny

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
Zapoznanie środowiska Świecia z rolą pszczelarstwa i pszczół jaką spełniają aby produkcja żywności prowadzona przez rolników miała odpowiednią wydajność oraz spełniała wszystkie warunki zdrowotne jakie wymagane są od żywności którą spożywa człowiek.

Osoby zaangażowane w projekt:
Koło Pszczelarzy w Świeciu działające w strukturach i na podstawie statutu Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy zrzesza pszczelarzy środowiska Świecie Zajmujemy się pracą w organizowaniu pomocy w pasiekach prowadzonych przez członków Koła oraz na wniosek Koła Powołano Kółko Pszczelarzy przy Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu nad którym Koło sprawuje patronat tematyczny i integracyjny ze środowiskiem pszczelarskim prowadząc wiele wspólnych prac i imprez przekazując młodzieży tradycje pszczelarskie
Czesław Wejner magister inżynier chemii. posiadający zdolność do czynności prawnych pełni funkcję prezesa Koła Pszczelarzy w Świeciu

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content