masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

4/18/ŻK „Jesteśmy świadkami historii”

„Jesteśmy świadkami historii”, wnioskodawca: Wojciech Wilkowski, nr wniosku: 4/18/ŻK

Celem projektu jest integracja młodzieży szkolnej i seniorów w wieku 60+, której efektem będzie: podjęcie działań dokumentujących kulturę rozumianą jako historię, tradycję i tożsamość lokalną poprzez spisanie i nagranie relacji i wspomnień dotyczących historii Świecia i okolic. Dodatkowo program wzmocni postawy szacunku do osób starszych, dowartościuje seniorów i ich ciekawe losy, a także pozwoli uczestnikom nabyć nowe doświadczenia w kontaktach międzypokoleniowych.
Za pośrednictwem lokalnych mediów oraz uczniów mam zamiar dotrzeć do mieszkańców gminy, którzy pamiętają ciekawe wydarzenia historyczne rozgrywające się na naszym terenie lub mają rozległą wiedzę na temat lokalnej przeszłości. Młodzież spotka się z takimi osobami i zajmie się spisaniem relacji. Ponadto najciekawsze opowieści osób, których stan zdrowia na to pozwoli, zamierzam nagrać w formie video rozmowy, a zebraną w ten sposób wiedzą podzielić się z mieszkańcami gminy za pośrednictwem telewizji kablowej i internetu. Ponadto zostanie zorganizowane spotkanie międzypokoleniowe, na które zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy projektu, którzy podzielą się swoimi relacjami – ten element dla wielu seniorów może być motywacją do wznowienia lub większej aktywności społecznej.

Harmonogram planowanych działań:
10.09.2018-24.09.2018 – kampania informacyjna nt. projektu, zaproszenie do współpracy, przygotowanie młodzieży do prowadzenia rozmów
25.09.2018-30.11.2018 – spisywanie i nagrywanie relacji
10.10.2018-05.12.2018 – emisja i rozpowszechnianie relacji video
03.12.2018-07.12.2018 – organizacja spotkania międzypokoleniowego dla uczestników projektu
07.12.2018-10.12.2018 – podsumowanie i przygotowanie rozliczenia projektu

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych wśród mieszkańców gminy, budowanie szacunku i zrozumienia wobec osób starszych, rzetelne dokumentowanie lokalnej historii i jej rozpowszechnianie.

Osoby zaangażowane w projekt:
Wojciech Wilkowski – z wykształcenia historyk, zawodowo pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Wykształcenie i praca pozwalają mu realizować pasję, jaką jest kultura i tradycje regionu. Od lat działa w lokalnych organizacjach pozarządowych, jest m.in. współorganizatorem Marszu Flagi. Zajmuje się również badaniem przeszłości, a swoją wiedzą dzielił się już wielokrotnie w licznych artykułach i publikacjach.
Paweł Knapik, Telewizja CSW – promocja projektu, emisja relacji video w tv kablowej i internecie, Szkoły Katolickie w Świeciu – partner projektu w zakresie współpracy z młodzieżą, udostępnienie pomieszczeń do realizacji projektu, Wojciech Wilkowski – z wykształcenia jestem historykiem, zawodowo pracuję jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Wykształcenie i praca pozwalają mi realizować pasję, jaką jest kultura i tradycje regionu. Od lat działam w lokalnych organizacjach pozarządowych, jestem m.in. współorganizatorem Marszu Flagi. Zajmuję się również badaniem przeszłości, a swoją wiedzą dzieliłem się już wielokrotnie w licznych artykułach i publikacjach.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content