masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

4/ŻK/2019 „Śladami II Wojny Światowej”

„Śladami II Wojny Światowej”, wnioskodawca: Kamilla Lewandowska, nr wniosku: 4/ŻK/2019

Inicjatywa będzie polegała na zrealizowaniu zajęć skupionych wokół czterech modułów tematycznych, do których należeć będą m.in. spotkania z przedstawicielami różnych instytucji kulturalnych, żyjącymi świadkami historii, uczestnictwo w wycieczkach, prelekcjach, wykładach, konkursach, koncercie oraz realizacja szkolnego programu „Starsi młodszym”, a także spotkania warsztatowe, w tym również rekonstrukcyjne.

Zajęcia będą przebiegały w następujący sposób:
1) moduł – zajęcia wykładowo-pokazowe
– żywe lekcje historii
– prelekcje i wykłady prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy
– wykłady wygłoszone przez żywych świadków historii
2) moduł artystyczno-kulturalny
– koncert pieśni patriotycznych i wierszy dotyczący II Wojny Światowej
– prezentacja multimedialna
– konkurs plastyczny z nagrodami
– konkurs wiedzy z nagrodami
– podsumowanie projektu
3) moduł rekreacyjno-rekonstrukcyjny
– bieg wolności
– podchody (rekonstrukcja dnia z życia powstańca)
– ognisko (działalność Szarych Szeregów)
– wycieczki
4) moduł archiwizacji dokumentów
– wykonywanie albumów fotograficznych
– wystawa prac konkursowych
– tworzenie śpiewnika pieśni patriotycznych i żołnierskich
– tworzenie prezentacji multimedialnej ze zgromadzonych materiałów
– tworzenie folderu z przeprowadzonego projektu

Harmonogram planowanych działań:
Wrzesień – archiwizacja dokumentów – zajęcia organizacyjne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim; podpisanie regulaminu uczestniczenia w Programie „Żyj Kulturą” 2019 oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa; zajęcia wykładowo-pokazowe – prelekcje i wykłady prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.
Październik – sprzątanie mogił na zapomnianym cmentarzu w Drozdowie, prelekcje wygłoszone przez żyjących świadków historii, bieg wolności, podchody (rekonstrukcja dnia z życia powstańca), ognisko (działalność Szarych Szeregów), tworzenie śpiewnika pieśni patriotycznych i żołnierskich.
Listopad – wycieczka do Świecia na cmentarz komunalny – złożenie kwiatów i zniczy na grobach poległych żołnierzy, montaż słowno-muzyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości; uczniowie zaprezentują koncert pieśni patriotycznych i wierszy dotyczący II Wojny Światowej dla zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej i lokalnej, wycieczka do Świecia – złożenie wiązanki kwiatów na mogiłach i pod pomnikami na ul. Polnej oraz w Przechowie, prelekcje i wykłady prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy, przeprowadzenie wśród uczniów konkursu plastycznego pt. „Nigdy więcej wojny!” oraz literackiego „Dziennik z życia powstańca” lub korespondencja wojenna – pisanie listu do dzieci żyjących w obozie, konkurs wiedzy historycznej.
Grudzień – tworzenie prezentacji multimedialnej ze zgromadzonych informacji i materiałów, tworzenie folderu z przeprowadzonego projektu, podsumowanie projektu, podczas którego odbędzie się wystawa prac konkursowych, rozdanie dyplomów uczestnictwa w szkolnym projekcie pt. „Śladami II Wojny Światowej” oraz dyplomów za udział w konkursach wiedzy, literackim i plastycznym dotyczących w/w projektu, a także przedstawienie prezentacji multimedialnej zaproszonym gościom przy wspólnym poczęstunku.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim będą mieli okazję poznać historię najbliższej okolicy z okresu II Wojny Światowej, zebrać informacje od tych, którzy jeszcze pamiętają czasy wojny, zwłaszcza, że niewiele takich osób już zostało. Będą mogli porozmawiać z żyjącymi świadkami historii w ramach przekazu międzypokoleniowego. Następnie, przy współpracy z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej z Delegaturą w Bydgoszczy, będą wykorzystywać zdobytą wiedzę do zorganizowania wystawy oraz wykonania prezentacji multimedialnej, dostępnej czasowo dla mieszkańców całej społeczności lokalnej. Wykorzystany i wypełniony zostanie czas wolny uczniów, a przede wszystkim wcielą się oni w rolę badaczy historii oraz będą potrafili wykazać się odpowiednią postawą w Miejscach Pamięci. Wśród uczniów zostanie wzmocnione poczucie tożsamości narodowej, szacunku dla dorobku minionych pokoleń.

Osoby zaangażowane w projekt:
Inicjator/wnioskodawca: Kamilla Lewandowska, nauczycielka z 18-letnim stażem pracy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim. Inicjatorka różnych przedsięwzięć, których celem jest pokazanie uczniom wiejskiej szkoły, szeroko rozumianej kultury wyższej i kultury masowej, a także propagatorka czynnego uczestnictwa dzieci w wydarzeniach historyczno-kulturalnych.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content