masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

8/18/ŻK Warsztaty fotograficzne „Blisko nas”

Warsztaty fotograficzne „Blisko nas”, wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, nr wniosku: 8/18/ŻK

Planowane warsztaty fotograficzne „Bliżej nas” skierowane będą do osób zainteresowanych tutejszym krajobrazem i kulturą, do ludzi którzy lubią uwieczniać swoje podboje podróżnicze na zdjęciach. Maksymalna wielkość grupy to 20 osób w wieku od 12 roku życia. Uczestnicy o inicjatywie w/w warsztatów zostaną poinformowani poprzez stronę internetową www.tpdw.pl, www.festiwalsmaku.pl, fanpage na facebook’u oraz plakaty promujące wydarzenie wywieszone na terenie gm. Świecie.

Planujemy zapoznać lokalną społeczność z okolicą, która znajduje się blisko nas: z nadwiślańską kulturą, przyrodą, krajobrazem. Osoby lubiące podróżować i uwieczniać na zdjęciach aparatów i swoich smartfonów odwiedzone miejsca, będą miały okazję poznać tajniki fotografii, by pamiątki z podróży były warte oprawienia w ramkę i pokazania światu naszego regionu. W każdym dniu warsztatów fotograficznych uczestnicy poznaliby inne rodzaje techniki fotografii. Każde spotkanie poprzedzone byłoby wprowadzeniem do tematu oraz zakończone krótkim podsumowaniem podbojów podróżniczych.
Na koniec października nastąpiłoby ogólne podsumowanie całości warsztatów fotograficznych „Bliżej nas” w formie wystawy poplenerowej w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej.

Harmonogram planowanych działań:
I dzień – sierpień – obiektem do warsztatu fotograficznego będzie zagroda olęderska w Chrystkowie wraz z całym wyposażeniem
II dzień – wrzesień – obiektem do warsztatu fotograficznego będzie nadwiślańska przyroda, ze szczególnym uwzględnieniem roślin w okolicy Chrystkowa, Gruczna oraz Wisły
III dzień – październik – obiektem do warsztatu fotograficznego będzie nadwiślański krajobraz na ścieżce dydaktycznej „Diabelce”
Jeden dzień warsztatów będzie trwał ok. 5 godzin.
Koniec października – wystawa poplenerowa w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
Mieszkańcy gminy Świecie będą mogli bliżej poznać okolicę, przyrodę oraz kulturę swojego regionu, przy okazji ucząc się różnych technik fotografii. Uczestnicy na tych warsztatach znajdą coś dla głowy i coś dla serca. Bliskość z przyrodą dostarcza mnóstwo pozytywnych emocji, które z kolei wzmacniają odczucia utożsamiania się z poznawaną okolicą. A pozostali mieszkańcy gm. Świecie oraz turyści na zachętę poznawania regionu ziemi świeckiej będą mogli przyjrzeć się rezultatom przeprowadzonych warsztatów fotograficznych wykonanych przez uczestników w trakcie wystawy poplenerowej.

Osoby zaangażowane w projekt:
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły powstało jesienią 1997 r. Obecnie liczy ponad 30 członków. Głównymi celami TPDW są: promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły, ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej DDW, wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności wydawniczej promującej region, organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów, konferencji, prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na calu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content