masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

9/18/ŻK „Ogród pokoleń”

„Ogród pokoleń”, wnioskodawca: Grupa wolontariacka działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, nr wniosku: 9/18/ŻK

Zamysłem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do współudziału różnych grup wiekowych przy okazji ukazania ich umiejętności i talentów. Ideą inicjatywy jest nawiązania współpracy długoterminowej z instytucjami zrzeszającymi dzieci przedszkolne, szkolne, poprzez promocję zmiany nastawienia do ludzi starszych i schorowanych. Spotkania mają na celu zintegrowanie pokoleń poprzez nawiązanie bliższych relacji, dostrzeżenie tego co nas łączy i wzajemnie ubogaca. To budowanie silnych więzi społecznych, które umocnią jedność, relacje i uwrażliwią nas na potrzeby drugiego człowieka. W dniach organizowanej inicjatywy można spodziewać się m.in.: spotkania z udziałem psa przewodnika lub psa tropiciela, odwiedzin strażaków lub policjantów którzy opowiedzą o swojej pracy oraz zaprezentują swoje pojazdy, przejażdżki bryczką na pobliskie rondo, czy też gier i zabaw integrujących dzieci i osoby starsze

Harmonogram planowanych działań:
Od 20 sierpnia do 26 sierpnia pragniemy zaprosić władze do patronatu nad imprezą oraz instytucje (przedszkola, ośrodki) do czynnego uczestnictwa
Od 27 sierpnia do 02 września chcemy zająć się akcją informacyjną kierowaną do społeczeństwa poprzez lokalne media.
Od 03 września do 19 września będą trwały działania organizacyjne w celu przeprowadzenia dwóch spotkań integracyjnych na terenie ogrodu przy Domu Pomocy Społecznej w Świeciu po 3 godziny dziennie – prowadzący – dyrektor domu siostra Aleksandra Lisiak z wolontariuszami i pracownikami domu.
Od 20 września do 21 września planujemy organizację spotkań pt. „ogród pokoleń”
Od 22 września do 30 września czas na podsumowanie imprez
W dniu 01 października planujemy przedstawić sprawozdania z przeprowadzonej inicjatywy

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
Inicjatywa zwróci uwagę na potrzeby uczestnictwa w życiu publicznym osób starszych i chorych. Zachęci dzieci i młodzież do spędzania czasu z osobami starszymi. Wzbudzi sympatię do zwierząt. Uświadomi potrzebę kontaktu ludzi starszych, schorowanych i niepełnosprawnych ze społecznością miasta. Ułatwi możliwość nawiązania długoterminowej współpracy instytucjonalnej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content