masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

Inicjatywy zgłoszone do „Żyj Kulturą” 2017

„Otwarty Warsztat”, wnioskodawca: X-ART – Michał Jaszkowski, Natalia Trochowska, Julia Osinska, nr wniosku: ŻK/1/2017

Inicjatywa polega na przeprowadzeniu serii warsztatów teoretycznych i praktycznych z dziedziny malarstwa, fotografii, grafiki oraz wideo/instalacji. Na każdą dziedzinę poświęcony będzie jeden dzień warsztatów.  Po warsztatach prace uczestników zostaną zaprezentowane mieszkańcom Świecia podczas otwarcia wystawy, której towarzyszyć będą koncerty. Ostatni dzień projektu (niedziela) to spotkanie familijne, zabawa i edukacja dla najmłodszych przygotowana razem z Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu.

Zostaną zaangażowane różne części miasta, m.in. budynek OKSiR, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zamek, działania w plenerze.

Oferta kierowana jest głównie do młodzieży ze Świecia i okolic – osób zainteresowanych sztuką i poszerzaniem wiedzy w tym zakresie. Główny panel warsztatów adresowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat, ale dodatkowe działania będą kierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci.

W panelu warsztatowym od poniedziałku do piątku będzie mogła wziąć udział grupa 10-15 osób, sobotnia impreza muzyczna powiązana z prezentacją prac będzie otwarta dla wszystkich. Niedzielne spotkanie przygotowane będzie dla rodzin z dziećmi.

Harmonogram planowanych działań:
Warsztaty: 3-7 lipca 2017 (poniedziałek – piątek), godz. 10:00-18:00
Wernisaż prac powstałych podczas warsztatów: 8 lipca 2017
Spotkanie familijne: 9 lipca 2017

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedzin sztuki. Poszerzanie i promowanie działań artystycznych na terenie Świecia. Wprowadzenie świeżości w tego typu działania na terenie naszego miasta. Pokazanie młodzieży możliwości rozwoju poprzez zróżnicowanie działań. Zachęcenie młodzieży do edukacji w kierunku sztuki i samorozwoju, również jako hobby. Pokazanie pozostałym mieszkańcom miasta potencjału i kreatywności młodych oraz zachęcenie ich do udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Osoby zaangażowane w projekt:
X-ART –
Michał Jaszkowski, Natalia Trochowska, Julia Osinska, Martyna Baranowicz i Emil Jamrozik.
Jesteśmy grupą studentów/absolwentów kierunków artystycznych (fotografia, malarstwo, grafika itp.) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W większości pochodzimy ze Świecia i chcemy przekazać naszą pasję do sztuki mieszkańcom tego miasta. Pasjonujemy się sztuką, muzyką, sportem i szeroko rozumianą rozrywką.


„Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury”, wnioskodawca: Małgorzata Połomska, nr wniosku: ŻK/2/2017

Inicjatywa kierowana jest do osób w różnym wieku – od najmłodszych do najstarszych, realizując założenia integracji międzypokoleniowej. Głównym celem inicjatywy są działania, które w przystępny sposób przybliżą mieszkańcom Gminy Świecie kulturę kociewską. Działania realizowane będą w Świeciu: Szkole Podstawowej nr 7, w okolicach Zamku Krzyżackiego, Przedszkolu nr 1 oraz w Domu Opieki Społecznej.

Harmonogram planowanych działań:

ETAP I – 09.09.2017r.
Zaprezentowanie programu artystycznego podczas Święta Kociewskiego Ziemniaka – Bałabuna. Dzieci z zespołu „Świeckie Gzuby” wystąpią w oryginalnych strojach kociewskich, zagrają na diabelskich skrzypcach i burczybasie oraz wykonają gadki i żarty kociewskie w oparciu o literaturę związaną z naszym regionem.
Plenerowe warsztaty rodzinne, podczas których mieszkańcy wykonają kolorowe bukiety kociewskie z kolorowej krepy i bibuły, wezmą udział w warsztacie taneczno-wokalnym polegającym na nauce tańca kociewskiego oraz piosenki ludowej. Uczestnikom warsztatów zostaną udostępnione materiały papierniczo-artystyczne oraz kserokopie tekstów ze słowami kociewskiej piosenki. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez opiekunki zespołu Świeckie Gzuby.

ETAP II – 21.09.2017r.
Przeprowadzenie lekcji regionalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu pt. „Kulinarne smaki Kociewia” z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych: plansz edukacyjnych, kart pracy, rekwizytów (np. kierzanki i beczki do kiszenia kapusty) oraz elementów kociewskiego jadłospisu. Lekcja zostanie wydana jako materiał dydaktyczny w formie płyt DVD i zostanie przekazana do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Świecie.

ETAP III – 5 – 20.10.2017r.
„Przedszkolak w świecie sztuki ludowej” – zaprezentowanie dzieciom inscenizacji w gwarze kociewskiej z nauką piosenki kociewskiej oraz krótkiego układu tanecznego regionalnego tańca. Dzieci otrzymają pamiątkowe gadżety związane z naszym regionem, np. ołówki, gumki oraz teczki z elementami haftu kociewskiego.

ETAP IV – 07.11.2017r.
Przeprowadzenie w SP 7 w Świeciu warsztatu artystycznego „Kociewie na szkle malowane” z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć: farb akrylowych, antyram w formacie A5, kserokopii haftów kociewskich.

ETAP V – 29.11.2017r.
Andrzejkowe spotkanie w Domu Opieki Społecznej pod hasłem: „Jak Świeckie Gzuby przyczyniły się do integracji międzypokoleniowej”. Uczestnikom spotkania zostaną udostępnione materiały promocyjne związane z tradycją obchodzenia „katarzynek” i „andrzejek” w naszym regionie.

ETAP VI – 05.12.2017r.
Prelekcja dla nauczycieli regionalistów z udziałem pani profesor Marii Pająkowskiej-Kensik jako podsumowanie projektu „Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury”.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Obrzędy, kultura ludowa, folklor to terminy, które w epoce smartfonów i tabletów, często kojarzą się z czymś zapomnianym lub niemodnym. Postanowiliśmy więc zrealizować projekt, który przekona, że warto przybliżyć regionalne tradycje, zapoznać odbiorców z tym, co wprawdzie dawno minęło, ale wiąże się ze wspomnieniami z dzieciństwa. Poprzez aktywny udział w prezentacjach artystycznych zespołu folklorystycznego, zarówno dzieci, młodzież rodzice, jak i dziadkowie, będą mogli wziąć udział np.: w plenerowych warsztatach rodzinnych, nauce podstawowych elementów tańców i piosenek ludowych. Realizacja projektu “Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury” umożliwi mieszkańcom naszego miasta kontakt z kulturą ludową jako skarbem przekazywanym z pokolenia na pokolenie.

Osoby zaangażowane w projekt:
Opiekunowie zespołu Świeckie Gzuby.
Świeckie Gzuby
to zespół folklorystyczny działający w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu. Opiekunami zespołu są nauczyciele regionaliści: Małgorzata Połomska, Dorota Grzela i Sylwia Schmidt, a honorowy patronat sprawuje Dyrektor szkoły – Wiesław Andrys. Zespół liczy 25 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach: tanecznych, wokalnych, teatralno-recytatorskich oraz koła regionalnego z bogatą ofertą warsztatową. Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę o najbliższym środowisku w specyfice regionu, poznają elementy gwary kociewskiej oraz charakterystyczne cechy kociewskiego stroju ludowego. Oprócz tego realizują założenia innowacji pedagogicznej: „Ta ziemia od innych droższa. Kociewie – moja mała ojczyzna”.


„Modelarstwo – moje hobby” – warsztaty, wnioskodawca: Jerzy Dończyk, nr wniosku: ŻK/3/2017

Inicjatywa skierowana do podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu oraz seniorów i dzieci. Polega na przeprowadzeniu warsztatów z modelarstwa kartonowego.  Działania mają na celu zbliżenie osób o utrudnionym dostępie do kultury przez udział w warsztatach, które działają na integrację społeczną, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych. W trakcie warsztatów zajmować się będziemy wycinaniem  elementów  z arkuszy o różnych formatach i kształtach oraz budowaniem różnych modeli: statków, samolotów, samochodów i budowli. Warsztaty poprowadzi  Sławomir Skorupski oraz Jerzy Dończyk.

Po warsztatach każdy z uczestników otrzyma w prezencie model do przygotowania we własnym zakresie. Powstałe podczas zajęć prace będą brały udział w konkursie oraz wystawie. Wystawa odbędzie się w przestrzeni wystawienniczej OKSiR (sala konferencyjna).

Harmonogram planowanych działań:
5- 6.07 – warsztaty dla seniorów (Kameralna Przestrzeń Widowiskowa)
12-13.07 – Warsztaty Terapii Zajęciowej (ul. Nadbrzeźna 2A)
19-20.07 – warsztaty dla dzieci (Centrum Działań Plastycznych „Akademia”)
31.07 – wystawa i wręczenie nagród dla osób biorących udział w warsztatach

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Umiejętności Warsztaty modelarskie rozwijają  umiejętności manualne, pobudzają wyobraźnię, umiejętność formowania elementów po wycięciu. Nawiązywanie kontaktów z Klubami Modelarskimi w kraju i nie tylko.

Osoby zaangażowane w projekt:
Jerzy Dończyk
– mieszkaniec Świecia od kilku lat na emeryturze. Jest członkiem chóru „Parati Semper” w Świeciu. Lubi majsterkować i pomagać innym. Jego hobby to modelarstwo kartonowe.
Sławomir Skorupski – z zamiłowania modelarz


„GraffPark”, wnioskodawca: Patryk Bejger, nr wniosku: ŻK/4/2017

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, w którym połączymy Street art i światło. Street art nie posiada ściśle określonych reguł działania, struktur dzieła, ani innych wyznaczników, każdy tworzy jak chce i gdzie chce – tak też chcemy się zaprezentować 7 lipca podczas finałowej odsłony projektu w Parku przy OKSiR w Świeciu.

Zaproszeni artyści stworzą graffiti na płytach pilśniowych oraz foli rozwieszonej miedzy drzewami. Prace staną się częścią instalacji audiowizualnej, a uzupełnieniem całości będzie muzyka kojarzona ze street artem, czyli  hip- hop. Dodatkowym atutem będzie występ tancerzy: Michała Kaczorowskiego (Kaczorex) oraz Mariusza Brzozowskiego („Bboy Mario”), którzy zaprezentują nam swoje wyjątkowe umiejętności.

Harmonogram planowanych działań:
czerwiec – lipiec 2017 – działania organizacyjne i promocyjne
7 lipca 2017 – „GraffPark” w Parku przy OKSiR w Świeciu

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
– Integracja mieszkańców
– Zapoznanie z odmianami street artu
– Zagospodarowanie czasu wolnego – aktywna forma spędzenia czasu na świeżym powietrzu w zaaranżowanej przestrzeni parku
– Atutem będzie występ grupy tanecznej

Osoby zaangażowane w projekt:
Patryk Bejger
(urodzony w Świeciu) z zawodu technik spedytor. Pasjonat kultury, sztuki z największym zamiłowaniem do muzyki. Na co dzień barman, w wolnych chwilach DJ łączący w spójną całość wszystkie swoje zainteresowania, tworzący własne koncepcje video-artu/street artu prostych instalacji, które mogą stać się ozdobą przestrzeni miejskiej.
Kaczorex – uznawany za topowego tancerza poppingu we wschodniej Europie. Sędzia wielu prestiżowych polskich i międzynarodowych eventów takich jak Warsaw Challenge czy Urban Attack w Rosji.
„Bboy Mario” – urodził się w 1987 roku w Chełmie (woj. lubelskie). Profesjonalny tancerz breakdance [Bboying], należący do jednej z najlepszych grup tanecznych w Polsce o nazwie „LLCB” (Luźna Lanserka Cool Boys). Swoją karierę taneczną rozpoczął w wieku 11 lat. Do dziś znany i szanowany jako jeden z najlepszych tancerzy tańca breakdance w Polsce.


„Zabytki architektoniczne Gminy Świecie w oczach dzieci”, wnioskodawca: Kamila Lewandowska, nr wniosku: ŻK/5/2017

Inicjatywa kierowana jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim mieszkających na terenie wiejskim o utrudnionym dostępie do zabytków i  kultury. Wiek uczniów od 10-13 lat. Podczas rozmów z uczniami bardzo często można usłyszeć, że nie przyjeżdżają do nas turyści, bo w okolicach Świecia nie ma nic ciekawego do zobaczenia. Oprócz zamku nie potrafią wskazać miejsca, które można by pokazać koledze z innego regionu Polski. Uczniowie rekrutowani będą przy współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.

Celem przedsięwzięcia jest przekazanie uczniom wiedzy na temat miejscowości w Gminie Świecie, gdzie można zobaczyć ciekawe architektonicznie i turystycznie miejsca. Program ma pokazać uczniom miejsca, które warto odwiedzić, poznać i polecić poznanie innym. Dzieci wezmą udział w wycieczkach i zajęciach w formie warsztatów w szkole. Działania mają poszerzyć zainteresowania uczniów własnym regionem. Z wyjazdów i warsztatów mają powstać „albumy” ze zdjęciami i pracami plastycznymi uczniów oraz krótkie notatki opisujące poznane miejsca. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w Projekcie „Żyj Kulturą” 2017.

Inicjatywa będzie realizowana na terenie gminy Świecie: Terespol Pomorski (dworzec kolejowy), Gruczno (Stary Młyn), Chrystkowo (Chata Mennonitów), Topolno (Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny będący Sanktuarium Maryjnym jako przykład architektury barokowej, a przy okazji Pałac, źródło św. Rocha, grodzisko Talerzyk),  Świecie (zabytki sakralne oraz zamek),  Sartowice (Dwór – architektura klasycystyczna, kościół pw. Św. Barbary, a przy okazji Dąb Graf Schwerin), Kozłowo (wiadukt oraz ciekawostki – meteoryt i tablica upamiętniająca pobyt Fryderyka Chopina w Świeciu).

Program obejmuje 5 wycieczek (z przewodnikiem PTTK w Świeciu – Zbysławem Budzyńskim) do miejsc z ciekawymi zabytkami architektonicznymi (ok.15 godzin) i 6 godzin zajęć przeprowadzonych w szkole w formie warsztatów po odbytych wyjazdach (wycieczki w terenie mogą ulec przesunięciu na inny termin ze względu na złe warunki pogodowe, które mogą się pojawić). Pierwsze zajęcia odbędą się w gmachu szkoły i będą zajęciami organizacyjnymi. Następie naprzemiennie będą odbywały się zaplanowane wycieczki z przewodnikiem w terenie i zajęcia w szkole służące uszeregowaniu zdobytych wiadomości (np. wykonywanie albumów fotograficznych, wystawa prac plastycznych zrobionych przez uczestników warsztatów, tworzenie prezentacji multimedialnych ze zgromadzonych materiałów; spotkania w formie warsztatów będą odbywały się 1 raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu i trwały 1 godzinę; osoba prowadząca Kamilla Lewandowska.)

Harmonogram planowanych działań:

*10.04.2017 – zajęcia organizacyjne w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim; podpisanie regulaminu uczestniczenia w programie „Żyj Kulturą”2017 oraz przypomnienie zasad poruszania się po drogach;

*22.04.2017 – wycieczka z przewodnikiem do Świecia (zwiedzanie Dworca kolejowego w Terespolu Pomorskim, który został wybudowany na początku XX wieku, a następnie przejazd autokarem do Świecia i zwiedzanie  Zamku i Fary  w Świeciu; po zwiedzaniu ciepły posiłek w Pizzerii GUCCIO);

*24.04.2017  – zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów w Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (wykonanie prac plastycznych, które będą dotyczyły poznanych zabytków);

*06.05.2017 –  wycieczka z przewodnikiem do Gruczna (przejazd autokarem do Gruczna i zwiedzanie Młynu i jak się uda „Otwartej Strefy Twórczej”, następnie Chaty Mennonickiej w Chrystkowie, tutaj ognisko z kiełbaskami; następnie przejazd do Topolna i zwiedzanie Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny będącego Sanktuarium Maryjnym stanowiący  przykład architektury barokowej, a przy okazji Pałac oraz źródło św. Rocha, grodzisko Talerzyk);

*08.05.2017 – zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (wykonanie kolejnych prac plastycznych, które będą dotyczyły poznanych zabytków; dokonanie opisu poznanych zabytków);

*13.05.2017 – wycieczka z przewodnikiem do Kozłowa (zapoznanie z wiaduktem oraz ciekawostkami, które dotyczą tego miejsca – meteoryt i tablica upamiętniająca pobyt Fryderyka Chopina w Świeciu; posiłek na miejscu).

*15.05.2017 – zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (wykonanie kolejnych prac plastycznych, które będą dotyczyły poznanych zabytków; dokonanie opisu poznanych zabytków; rozwieszanie wywołanych zdjęć z naszych wycieczek );

*20.05.2017 – wycieczka z przewodnikiem do Sartowic (przejazd autokarem do Sartowic a następnie zwiedzanie Dworu – budowli architektury klasycystycznej, Kościół pw. Św. Barbary, a przy okazji spacer do Dębu Graf Schwerin; posiłek na miejscu);

*22.05.2017 – zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej ze zgromadzonych materiałów w pracowni komputerowej);

*10.06.2017 –  wycieczka z przewodnikiem do Świecia (przejazd autokarem, następnie zwiedzanie Izby Regionalnej w Świeciu, Kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli oraz Kościoła pobernardyńskiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  Maryi Panny, przy okazji pobytu w mieście przejście do OKSiR w Świeciu i zapoznanie uczniów z bogatą ofertą edukacyjną oraz pracowniami edukacyjnymi działającymi w OKSiR – studio nagrań, kabina projekcyjna Kina „Wrzos”, CDP „Akademia”, pracownia tanecznej, pracownia rozwoju „Wyspa Skarbów”; następnie ciepły posiłek w mieście);

*14.06.2017 – zajęcia przeprowadzone w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (wykonanie prac plastycznych, wyeksponowanie na korytarzu szkolnym prac uczestników projektu; podsumowanie naszej trzymiesięcznej pracy).

*23.06.2017 – podziękowanie i wręczenie dyplomów uczniom, którzy uczestniczyli w Programie „Żyj Kulturą” 2017 podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Uczniowie z wiosek poznają zabytki Świecia i okolic. Wykorzystany i wypełniony zostanie czas wolny uczniów. Rozwijanie umiejętności plastycznych, fotograficznych i informatycznych. Integracja grupy. Rozbudzanie tożsamości regionalnej dzieci.

Kamilla Lewandowska – nauczycielka z 15 letnim stażem w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim. Inicjatorka różnych przedsięwzięć, których celem jest pokazanie, uczniom wiejskiej szkoły, szeroko rozumianej kultury wyższej i kultury masowej. Przez wiele lat grająca w Stowarzyszeniu „Orkiestra Dęta Świecie”. Pokazująca uczniom piękno regionu i nie tylko… Inicjatorka licznych, różnorodnych tematycznie wycieczek w różne zakątki Polski. Realizatorka wieloletniego przedsięwzięcia „Operowe i teatralne spotkania z kulturą”.

Współpraca: Halina Raźna – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim.


„KontraBanda”, wnioskodawca: Oliwia Ledzińska, nr wniosku: ŻK/6/2017

Inicjatywa kierowana jest do wszystkich mieszkańców Gruczna. Zostaną zorganizowane warsztaty w czasie których graficy (Anna Maria Putkowska oraz Tomasz Dzbanuszek) opracują szablony, za pomocą których mieszkańcy gminy będą mogli przyozdobić miejsca użytku publicznego (nieformalne centra kultury: przystanki, ściany garaży, miejsca spotkań itp.). Do wykonania projektu zostaną użyte spraye oraz papier. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie i upiększaniem przestrzeni zostaną oprowadzeni po wsi i pod okiem organizatorów wykonają poszczególne zadania.

Podsumowaniem projektu będzie wystawa promująca inicjatywę oraz Gruczno jako ośrodek działań graficznych. Materiały do pracy sponsoruje firma Bart Sp. z o.o. z Sulnowa.

Inicjatywa będzie realizowana na terenie Otwartej Strefy Twórczej. Działaniami zostanie objęta strefa użyteczności publicznej w Grucznie oraz wybrane przestrzenie wystawiennicze na terenie Gminy Świecie.

Harmonogram planowanych działań:
Od lipca do sierpnia  – warsztaty z wykonywania szablonów i graffiti w Otwartej Strefie Twórczej (3 razy w tygodniu). Prowadzący: Łukasz Lewandowski, opracowanie graficzne: Anna Maria Putkowska, Tomasz Szymon Dzbanuszek.
Sierpień – przenoszenie grafik w miejsca użyteczności publicznej, tworzenie i ustawianie ekspozycji podsumowującej projekt (działanie adresowane do wszystkich mieszkańców Gminy Świecie).

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Projekt daje mieszkańcom możliwość udziału w upiększaniu przestrzeni publicznej. Poprzez odpowiedni dobór miejsc ekspozycji inicjatywa trafi do jeszcze większej liczby mieszkańców Gminy Świecie. Wyprowadzamy sztukę na ulice.

Osoby zaangażowane w projekt:
Oliwia Ledzińska
– pochodzi ze Świecia. Przez pięć lat uczęszczał na zajęcia w Otwartej Strefie Twórczej (wychowanka Łukasza Lewandowskiego). Aktualnie studiuje wzornictwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pasjonuje się grafiką i formami użytkowymi.
Anna Maria Putkowska, Tomasz Dzbanuszek – graficy
Łukasz Lewandowski – opiekun, prowadzący warsztaty
Paulina Błażejewska – dokumentacja fotograficzna i promocja
Patryk Kluczyński – wsparcie techniczne


„Nie tylko świeckie” – spotkania z poezją, wnioskodawca: Franciszek Kamecki, nr wniosku: ŻK/7/2017

W ramach inicjatywy zostanie wydany tomik wierszy pod nazwą „Nie tylko świeckie” autorstwa ks. Franciszka Kameckiego. Po ukazaniu się tomiku zostanie przeprowadzonych 5 spotkań autorskich, podczas których będziemy wspólnie odpowiadać na pytanie czym jest poezja i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka. Poczytamy wspólnie wiersze z wydanego tomiku. Spotkania skierowane są do mieszkańców z naciskiem na młodzież, a poprowadzi je ks. Franciszek Kamecki.

Po zakończeniu spotkań autorskich młodzież z terenów wiejskich Gminy Świecie będzie mogła wziąć udział w dwugodzinnych warsztatach (5 spotkań) prowadzonych przez Paulinę Jóźwiak.

Spotkania i warsztaty przeprowadzane będą w świetlicach wiejskich Gminy Świecie: Gruczno, Kosowo, Wiąg, Sulnówko, Sulnowo.

Harmonogram planowanych działań:
– wydanie tomiku – do 30 lipca 2017
– spotkania autorskie wraz z warsztatami rozpoczną się 6 września 2017 roku i będą się odbywać w środy przez 5 kolejnych tygodni.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
•    Integracja mieszkańców,
•    zagospodarowanie czasu wolnego
•    zapoznanie mieszkańców z formami poetyckimi
•    zachęcenie młodzieży do twórczego spędzania czasu

Osoby zaangażowane w projekt:
Franciszek Kamecki – rezydent, duchowny emeryt, członek SPP, autor ponad 20 książek, w tym głównie poetyckich.
dr Piotr Lorkowski – redaktor tomu (doradca)
mgr Paulina Jóźwiak – autorka magisterium o poezji ks. Kameckiego


„Mieszkał w Wiśle sum wąsaty” – warsztaty plastyczne związane z obchodami Roku Rzeki Wisły, wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, nr wniosku: ŻK/8/2017

Warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych (grupa: do 30 osób). Technika: papier-mâché. Czas trwania warsztatów: 7 weekendów – piątki i soboty po 3 godziny (Chata podcieniowa oraz budynek edukacyjny w Chrystkowie). Działania obejmują: ekologię, plastykę, ochronę przyrody.

Cele warsztatów:
– poszerzenie oferty – stworzenie nowej atrakcyjnej formy zajęć pozaszkolnych,
– wykonanie aranżacji przestrzeni koryta rzeki ekologiczną metodą papier-mâché,
– znaczenie Wisły w systemie wodnym Polski,
– zapoznanie uczestników warsztatów z ekosystemem dużej rzeki nizinnej (środkowy i dolny bieg), zagrożenia środowiska i jego ochrona,
– obserwacja natury, światła, faktury,
– zapoznanie uczestników warsztatów z metodą odzysku papieru,
– ukształtowanie świadomości i prawidłowych nawyków segregacji odpadów w szczególności odzysku i ponownego wykorzystania papieru (recykling)
– zapoznanie i nauczenie uczestników ekologicznej techniki papier-mâché,
– rozwój wyobraźni i zwiększenie zdolności manualnych,
– kreowanie przestrzeni, uwrażliwienie na sztukę, rzeźbę, małą architekturę,
– poznanie sposobów kształtowania powierzchni (faktura),
– rozwój wyobraźni twórczej i pomysłowości,
– rozwój wrażliwości estetycznej,
– aktywizacja uczestników w trakcie zajęć,
– zwiększenie umiejętności efektywnej pracy w grupie,
– wyrabianie szacunku dla pracy uczestników zajęć,
– stworzenie społeczności realizującej jedno dzieło.

Harmonogram planowanych działań:
7.07-19.08.2017 r. spotkania dwa razy w tygodniu (piątki i soboty), prowadzący: artysta malarz, rzeźbiarz, grafik.
– w piątki – zajęcia plastyczne z rysunku przyrodniczego,
– w soboty – zajęcia praktyczne w technice papier-mache.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
– stworzenie aranżacji przestrzeni koryta rzeki ekologiczną metodą papier-mâché wraz z jej ekosystemem,
– obserwacja natury, światła, faktury,
– kreowanie przestrzeni, uwrażliwienie na sztukę, rzeźbę, małą architekturę,
– rozwój wrażliwości estetycznej,
– wyrabianie szacunku dla pracy uczestników zajęć,
– stworzenie społeczności realizującej jedno dzieło.

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły powstało jesienią 1997 roku. Obecnie liczy ponad 40 członków. Głównymi celami TPDW są:
– promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły,
– promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
– ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Doliny Dolnej Wisły,
– inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
– wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej.
Realizowanie celów statutowych następuje poprzez:
– prowadzenie działalności wydawniczej i filmowej promującej walory Doliny Dolnej Wisły,
– organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
– współpracowanie z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie badań i ochrony dolin rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wisły),
– opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
– promowanie walorów turystycznych rejonu Dolnej Wisły,
– prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.

Osoby zaangażowane w projekt:
Dorota Piotrowiak  – prowadzenie warsztatów papier-mâché. Wykonuje modele roślin i zwierząt techniką papier-mâché. Do tej pory współpracowała z: Brodnickim Parkiem Krajobrazowym (Przyroda BPK, wystawa makro, dom pszczół), Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnickim Muzeum (modele grzybów, modele ryb, modele gadów),  Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (modele dawnych odmian jabłoni, modele ryb),
Lokalną Grupą Rybacką „Między Nidą a Pilicą” w Rudzie Malenieckiej (modele ryb), Ośrodkiem Tradycji Rybactwa i Wędkarstwa w Grzmięcy (modele ryb).
Katarzyna Kubiak-Wójcicka – mini-wykład/pogadanka (w zależności od wieku uczestników) na temat ekosystemu rzeki śródlądowej – biotop – budowa koryta rzeki, biocenoza – charakterystyczne gatunki fauny i flory
Krzysztof Bieńkowski – dokumentacja fotograficzna i filmowa
Lidia Sieradzka, Dawid Kilon – prowadzenie zajęć plastycznych


„Elektroniczny Park”, wnioskodawca: Aleksandra Iwaszko, nr wniosku: ŻK/9/2017

Inicjatywa jest kontynuacją wydarzeń z ubiegłego roku, podczas których Park przy OKSiR zamienił się w centrum działań audiowizualnych. Skierowana jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Świecie, nie przewiduje się górnej granicy wieku.

Tegoroczna edycja przewiduje realizację dwóch projektów audiowizualnych, podczas których park miejski zostanie zamieniony w przestrzeń z wizualizacjami 3D zsynchronizowanymi z dźwiękiem. Dzięki własnoręcznie zrobionym dekoracjom, nagłośnieniu oraz instalacjach przygotowanych z tysięcy światełek uczestnicy wydarzenia będą mogli w pełni doświadczyć wzajemnego przenikania się obrazów i dźwięków elektronicznych połączonych z instrumentami na żywo. Park miejski stanie się miejscem, w którym każdy będzie mógł się zrelaksować i miło spędzić czas ze znajomymi, korzystając jednocześnie z „dobrodziejstw” najnowszych trendów w sztuce audiowizualnej.

Harmonogram planowanych działań:
Prace organizacyjne: czerwiec – sierpień
Eventy odbędą się w dwa wakacyjne weekendy: 22/23 lipca oraz 26/27 sierpnia  2017 roku

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
– Integracja mieszkańców gminy Świecie.
– Zagospodarowanie czasu wolnego – aktywna forma spędzenia czasu na świeżym powietrzu w zaaranżowanej przestrzeni parku.
– Zapoznanie mieszkańców z formami audiowizualnymi autorstwa artystów z naszego miasta oraz kraju – innowacyjna forma animacji kulturalnej.
– Upowszechnianie najnowszych trendów w sztuce audiowizualnej.

Osoby zaangażowane w projekt:
Aleksandra Iwaszko – ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacja – Dziennikarstwo i Kultura Mediów. Interesuje się modą, szeroko pojętą kulturą miejską, multimediami, muzyką oraz filmem.
Marta Suchomska (odpowiedzialna m.in. za promocję inicjatywy) – podinspektor ds. promocji w Starostwie Powiatowym w Świeciu; współprowadząca program internetowy  BalconyTv Poznań, koordynator Festiwalu Smaku w Grucznie 2015, organizatorka Balkan Film Fest 2012 w Poznaniu.
Współpraca:
Artystka o pseudonimie „Nie wiem” – vjing, wizualizacje 3D
Adrian Pawłowski – wynajęcie sprzętu muzycznego
Łukasz Perkowski – oprawa muzyczna do projekcji wizualnych
Przemysław Styczeń – oprawa muzyczna do projekcji wizualnych


Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci, wnioskodawca: Piotr Tomaszewski, nr wniosku: ŻK/10/2017

Celem projektu jest poprowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci (od siódmego roku życia) oraz młodzieży, które mają utrudniony dostęp do kultury w zakresie muzyki i plastyki. Odbędą się dwa cykle warsztatowe obejmujące 5 dni zajęć po 3 godziny dziennie, zakończone koncertem uczestników warsztatów z prowadzącymi zajęcia Marią i Julią Kępisty.

Do udziału w warsztatach zostaną zaproszone dzieci, które mają utrudniony dostęp do kultury. Rekrutacja odbędzie się na podstawie karty zgłoszeń przy współpracy z Ośrodkiem Społecznym w Świeciu.

Zajęcia mają na celu pobudzenie zainteresowania sztuką. Wśród realizowanych zagadnień znajdą się podstawowe elementy budowy instrumentów, świadome słuchanie muzyki, śpiewanie i granie utworów muzycznych w połączeniu z zabawami, grami i zagadkami muzycznymi. Warsztaty zostaną wzbogacone o warsztaty plastyczne, podczas których dzieci poznają różne podstawowe techniki plastyczne, a także zbudują własne instrumenty.

Harmonogram planowanych działań:
rekrutacja uczestników – do 2 lipca 2017
pierwsza tura warsztatów – 3-7 lipca 2017
koncert uczestników warsztatów – 7 lipca 2017
druga tura warsztatów – 17-21 lipca 2017
koncert uczestników warsztatów – 21 lipca 2017

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Główną zaletą warsztatów jest ponadprogramowa edukacja dzieci i młodzieży, które mają utrudniony dostęp do kultury. Warsztaty są ciekawą propozycją dla  rodziców, którym zależy na tym, aby ich dzieci kreatywnie spędzały czas w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, a także dla rodzin, których nie stać na wyjazdy podczas wakacji.

Osoby zaangażowane w projekt:
Inicjator/wnioskodawca Piotr Tomaszewski (mieszkaniec Świecia) zaprosił do współpracy Marię i Julię Kępisty.
Maria i Julia Kępisty – siostry pochodzące ze Szczecina (jedna z nich obecnie mieszka w Warszawie, a druga w Toruniu). Siostry na co dzień zajmują się muzyką, są liderkami zespołu Siostry Łotry, w którym Julia śpiewa i gra na wiolonczeli, a Maria na wibrafonie (w 2013 roku jeszcze jako Kępisty Quartet zdobyły nagrodę specjalną i wyróżnienie na Maratonie Piosenki Osobistej w Świeciu). W 2016 roku siostry zaprosiły do współpracy Annę Chojnacką, mieszkankę Świecia, z którą stworzyły zespół Uha Uha, będący połączeniem muzyki akustycznej z elektroniczną. Ponadto siostry mają doświadczenie w pracy pedagogicznej (prowadzenie warsztatów z dziećmi m. in. w Ognisku Artystycznym „Wrzosy” w Toruniu, w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, etc.).  Maria uczyła perkusji w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. prof. M. Jasińskiego w Szczecinie, a Julia uczyła wokalu w Szkole Yamaha w Goleniowie.


Album fotograficzny „Topolinek”, wnioskodawca: Marek Wojciekiewicz, nr wniosku: ŻK/11/2017

Inicjatywa polega na wydaniu albumu fotograficznego  z opisem przedstawiającym życie wsi Topolinek na przestrzeni wielu lat, udokumentowanym zdjęciami archiwalnymi oraz współczesnymi.  Będą wykorzystane zdjęcia z zasobów mieszkańców wsi, albumu CD „Topolinek” Marka Wojciekiewicza, zdjęcia powstałe podczas pleneru „Wiosna w Topolinku” w 2016 roku, a także z pleneru „Lato w Topolinku”, który odbędzie się w ramach tego projektu w czerwcu 2017.

Plener będzie poprzedzony zajęciami warsztatowymi, nauką kadrowania, podstaw kompozycji, obsługi sprzętu. Po zakończeniu planowana jest wystawa 18 czerwca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Topolinku na którą będą zaproszeni wszyscy mieszkańcy wsi. W trakcie wystawy, autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni. Zostanie też zorganizowana wystawa w Świeciu (26 czerwca). Obie wystawy będą okazją do promocji albumu, który ukaże się miesiąc później.

Odbiorcami inicjatywy są mieszkańcy Topolinka.

Harmonogram planowanych działań:
10-11.06.2017 warsztaty fotograficzne i plener „Lato w Topolinku” prowadzone przez Paulinę Wojciekiewicz
12-31.06.2017 skład i prace redakcyjne wykona Kamil Wojciekiewicz
18.06.2017 wystawa poplenerowa i promocja albumu w Topolinku
25.06.2017 wystawa poplenerowa i promocja albumu w Świeciu
od 1.07.2017 do 29.07.2017 druk albumu „ Topolinek”
31.07.2017 zakończenie projektu

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Integracja mieszkańców poprzez wspólne tworzenie albumu. Praktyczna nauka fotografowania. Tworzenie dokumentacji historycznej dotyczącej życia społeczności wiejskiej. Promocja walorów turystycznych gminy Świecie.

Osoby zaangażowane w projekt:
Marek Wojciekiewicz – fotoreporter prasowy, Paulina Wojciekiewicz – studentka wzornictwa UTP w Bydgoszczy, Kamil Wojciekiewicz – grafik komputerowy. Jesteśmy mieszkańcami Topolinka, pasjonuje nas jego historia i jej materialne świadectwa.


Spektakl taneczny „Dwa światy”, wnioskodawca: Natalia Głowala, nr wniosku: ŻK/12/2017

Inicjatywa polega na przygotowaniu spektaklu tanecznego „Dwa światy” o charakterze teatru tańca, z wykorzystaniem muzyki i ruchu scenicznego, który będzie tworzony przez dzieci i młodzieży z naszego miasta i okolic. Spektakl ukaże dwa skrajne światy taneczne (style klasyczne i tzw. uliczne). Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Świecie. Uczestnikami projektu będą osoby, które przejdą wcześniejszą rekrutację w formie „castingu”, natomiast efekt końcowy w postaci 45-minutowego spektaklu tanecznego będzie skierowany do szkół i placówek edukacyjnych.

Podczas odbywających się raz w tygodniu dwugodzinnych warsztatów będą realizowane choreografie i ćwiczenia, niezbędne do przygotowania grup tanecznych do spektaklu. Wszystkie działania będą realizowane w oparciu o wcześniej przygotowany gotowy scenariusz. Zajęcia przygotowawcze odbywać się będą w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej OKSiR, spektakl zostanie wystawiony w sali widowiskowej OKSiR.

Podczas projektu zostanie nakręcony film (video-art.), który będzie podsumowaniem działań oraz piękną pamiątką dla uczestników projektu.

Harmonogram planowanych działań:
11 września 2017 roku – casting oraz ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
do 11 grudnia – praca nad spektaklem

Osoby zaangażowane w projekt:
Maciej Nosal – młody, ale niezwykle utalentowany chłopak pochodzący z naszego miasta, który swoją przygodę z tańcem rozpoczął 6 lat temu, przypadkiem trafiając na jeden z filmików w internecie. Style w których specjalizuje się Maciej to: popping, tutting i robot. Jest osobą bardzo zaangażowaną w to co robi, nieustannie rozwija swoje umiejętności, prezentując je na różnego rodzaju konkursach i pokazach, na terenie naszego miasta i okolic.
Natalia Głowala – pedagog, od 4 lat dyplomowany instruktor tańca, prowadząca grupy Star Crew, Lost Dreamers i Szafir, w Świeciu, oraz ekipy Jump Street i Luzz z Grudziądza. Związana z tańcem od lat ośmiu. Nieustannie rozwijające swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w obozach i warsztatach międzynarodowych oraz konkursach ogólnopolskich wraz ze swoimi podopiecznymi.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Promocja tańca w Świeciu, zajęcia rozwijające warsztat taneczny zajęcia, zetknięcie z różnymi stylami tańca, integracja dzieci, które wezmą udział w przedsięwzięciu. Promowanie aktywnego spędzania czasu. Rozwój talentów najmłodszych mieszkańców Gminy Świecie. Ukazanie młodym ludziom   jak ważną rolę w życiu pełni pasja.  Dla osób uczestniczących w projekcje z pewnością byłoby to nowe i wzbogacające doświadczenie, rozwój oraz inicjatywa,  poprzez którą będą mogły zarazić swoją pasją rówieśników. Natomiast dla widzów, będzie to niezapomniane widowisko, które zwróci ich uwagę na piękno ruchu i uwrażliwi na odbiór muzyki i sztuki.


„Analogowe miasto” – warsztaty fotografii tradycyjnej, wnioskodawca: Katarzyna Pasiek, nr wniosku: ŻK/13/2017

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty fotografii analogowej adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności członków historycznych kółek zainteresowań. Na podstawie archiwalnych fotografii i pocztówek Świecia sprzed blisko stu lat zostaną wykonane wersje współczesne, pokazujące te same miejsca obecnie, ale przy wykorzystaniu tradycyjnych technik i analogowych aparatów fotograficznych.

Odbędą się dwa dwudniowe warsztaty. Podczas pierwszego z nich, młodzi adepci fotografii będą mieli za zadanie odwzorować dawne fotografie Starego Miasta w Świeciu. Z kolei drugie warsztaty (z inną grupą młodzieży) będą obejmą tereny wzdłuż rzeki Wdy (m.in. Zamek, Starą Farę i Przechowo). Następnie w ciemni fotograficznej uczestnicy warsztatów wykonają odbitki, które trafią na wystawę podsumowującą warsztaty oraz zestawiającą stare fotografie i ich współczesne wersje wykonane dawnymi technikami.

Uzupełnieniem odkrywania Świecia szlakiem starych fotografii będą krótkie wykłady nt. historii miasta przygotowane przez przewodników świeckiego koła PTTK oraz warsztaty posługiwania się aparatami analogowymi, kadrowania, pracy ze światłem zastanym. Ponadto z analogowych odbitek prezentujących współczesne Świecie powstaną pocztówki, które będą rozdawane gościom wystawy podsumowującej projekt (miejscem wystawy będzie Izba Regionalna Ziemi Świeckiej).

Harmonogram planowanych działań:
3.09.2017 – wysłanie informacji do szkół w Gminie Świecie nt. warsztatów
15.09.2017 – zamknięcie listy uczestników pierwszych warsztatów
21-22.09.2017 – pierwsze warsztaty „Analogowe miasto” obejmujące teren Starego Miasta w Świeciu
29.09.2017 – zamknięcie listy uczestników drugich warsztatów
12-13.10.2017 – drugie warsztaty „Analogowe miasto” obejmujące teren wzdłuż rzeki Wdy (m.in. Zamek, Stara Fara aż do Przechowa)
25.10.2017 – wydruk pocztówek na podstawie fotografii analogowych powstałych w czasie warsztatów
3.11.2017 – wystawa podsumowująca projekt (Izba Regionalna Ziemi Świeckiej)

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
• Dzięki inicjatywie młodzi mieszkańcy Świecia poznają dużo lepiej historię swojego miasta oraz dowiedzą się na własne oczy jak bardzo zmieniło się przez ostatnie sto lat. Uczestnicy warsztatów poznają tajniki tworzenia kompozycji kadru, pracy ze światłem zastanym oraz obsługi aparatów analogowych. Ponadto po wykonaniu fotografii uczestnicy warsztatów sporządzą własne odbitki zdjęć analogowych, które następnie zostaną zaprezentowane na wystawie podsumowującej projekt.
• Dzięki projektowi powstaną pierwsze tego typu reprodukcje dawnych kadrów, stworzone współcześnie, ale za pomocą tradycyjnych aparatów, które zostaną zaprezentowane w zestawieniu z ich dawnymi odpowiednikami podczas wystawy poprojektowej.
• Wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców, szkół i innych instytucji. Odwiedzający będą mieli okazję zaobserwować zmiany w danych lokalizacjach naszego grodu mając przed sobą fotografie z innych okresów, ale z tych samych miejsc i wykonane tymi samymi technikami.

Osoby zaangażowane w projekt:
Katarzyna Pasiek – osoba zaangażowana w sprawy Świecia, wspierająca wolontariacko inicjatywy lokalne jak np. Dzień Bałabuna, Rajd Wiosenny, Rajd Europejski oraz inicjatywę Wolontariatu Europejskiego w Świeciu. Prywatnie pasjonuje się fotografią i polską szkołą plakatu filmowego.
Osobą odpowiedzialną za promocję projektu i dokumentację fotograficzną będzie Milena Suchomska. Współpracowała ona ze stowarzyszeniem Magazyn Sztuk, Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy przy dokumentacji wydarzeń organizowanych przez powyższe podmioty (m.in. Bal karnawałowy, Dzień Bałabuna, Biesiada Poetycka) oraz przy obsłudze strony internetowej TMZŚ oraz stron na facebook’u wymienionych organizacji.


„Czary, Dziwy, Baby Jagi” – animacja poklatkowa z elementami efektów specjalnych, wnioskodawca: Piotr Jaszkowski, nr wniosku: ŻK/14/2017

Inicjatywa skierowana jest do dzieci od 6. roku życia oraz młodzieży. W ramach projektu zostaną przeprowadzone przez Agatę Wędrowską i Marcina Roszczyniałę, we współpracy z Karoliną Rosińską warsztaty animacji poklatkowej z elementami efektów specjalnych. Na bazie zrobionego przez dzieci scenariusza inspirowanego tytułem projektu „czary, dziwy, baby jagi” powstanie bajka. Dzieci pod opieką instruktorów wykonają  ruchome postacie (przy użyciu różnych materiałów plastycznych i recyklingowych), stworzą scenografię techniką kolażu (farby plastelina, wydzieranki itp.). Zwieńczeniem warsztatów będzie animacja, której premiera zostanie połączona z podsumowaniem warsztatów.

Grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 25 osób (ta sama grupa przez cały okres warsztatów). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie indywidualnych zapisów telefonicznych do wyczerpania ilości miejsc,  decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dopuszczalne są grupy zorganizowane.

Harmonogram planowanych działań:
Od 01.10 do 23.10 – przyjmowanie zgłoszeń
Od 23.10 do 29.10 – Warsztaty (od poniedziałku do niedzieli po 3 godziny)
29.10- 04.11 – montaż oraz postprodukcja filmów warsztatowych.
5.11, godz. 17:00, Kameralna Przestrzeń Widowiskowa OKSiR – premiera zrealizowanej bajki, podziękowanie, rozdanie dyplomów

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy?
Warsztaty są okazją do rozwoju twórczego myślenia, kreatywności i zdolności manualnych młodych mieszkańców Świecia. Inicjatywa ma za zadanie rozbudzić wyobraźnię i zainteresowania w dziedzinie animacji, posiada również charakter edukacyjny bowiem pozwala zrozumieć odbiorcom proces tworzenia filmów i bajek animowanych, zapoznać się z zawodem reżysera, scenografa, animatora, grafika, artysty plastyka. Warsztaty pokazują mało rozpowszechniane wśród dzieci i młodzieży dziedziny sztuki, oraz mogą inspirować do chęci związania swojej przyszłości zawodowej z tą branżą. Warsztaty animacji są także niezmiernie lubiane oraz realizowane z dużym entuzjazmem przez dzieci i młodzież.

Osoby zaangażowane w projekt:
Agata Wędrowska
– pomysłodawczyni i realizatorka licznych projektów kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych itp. Od początku studiów podejmowała różne aktywności opierające się na współpracy z dziećmi, głównie na terenie Bydgoszczy i Torunia. Organizowała między innymi: Projekt międzypokoleniowy z zakresu edukacji kulturowej p.t. „Zapomniane historie” w programie „Struktury Kultury” w Bydgoszczy, Projekt w ubiegłorocznej edycji programu „Żyj kulturą” p.t. „Polska Bajka”,  projekt socjalny p.t. „Toruński pierniczek”. Brała udział w organizacji święta rodziny i święta ulicy Podmurnej w Toruniu, sztuki teatralnej „Kot w butach”, „Stoliczku nakryj się” w Kinoteatrze w Bydgoszczy,  przemarszu kapeluszowego w Bydgoszczy. Sztuką interesuję się i uprawia hobbystycznie od dziecka. Animacja poklatkowa jest dziedziną, którą niejednokrotnie realizowała ze swoimi podopiecznymi przez co przekonała się, że jest to atrakcyjna i chętnie przyjmowana przez dzieci i młodzież forma zajęć.
Marcin Roszczyniała – instruktor prowadzący warsztaty, specjalista w dziedzinie animacji.
Karolina Rosińska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Prowadzi działalność fotograficzną „ART-foto”. Dokonywała licznych dokumentacji fotograficznych w celach promocyjnych i ewaluacyjnych z różnych wydarzeń kulturalnych.


„Wakacje z duchami II” – warsztaty filmowe, wnioskodawca: Marcin Roszczyniała, nr wniosku: ŻK/15/2017

„Wakacje z duchami” to kolejna edycja warsztatów filmowych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają cały proces powstawania filmu: od scenariusza, przez zdjęcia, aż po realizację  krótkometrażowego filmu fabularnego na zamku krzyżackim w Świeciu oraz w innych zabytkowych miejscach w Świeciu.

Etiuda, która powstanie po zakończeniu warsztatów będzie inspirowana serialem telewizyjnym opartym na książce „Pan Samochodzik” Zbigniewa Nienackiego. W wyżej wymienionej pozycji bohaterem jest tytułowy Pan Samochodzik. Pracuje on na stanowisku osoby ds. „specjalnych poruczeń”,  jego zadaniem jest rozwiązywanie różnych spraw związanych z kradzieżą, przemytem czy fałszerstwem dzieł sztuki. Faktycznie okazuje się detektywem, który często wykazuje się wiedzą z dziedziny historii, archeologii, historii sztuki, żeglarstwa, ekologii, a nawet wędkarstwa i poezji ludowej. Z tego powodu Pan Samochodzik czasem przyrównywany jest do Dirka Pitta lub Indiany Jonesa.

W realizowanej etiudzie pomysł wyjściowy będzie podobny z tym, że będzie nawiązywał do legendy powstania herbu Świecia oraz poznania zabytków miasta (Stary rynek, Stara Fara, Zamek Krzyżacki, Klasztorek, Kościół św. Andrzeja Boboli).

W produkcji filmu będzie wykorzystany profesjonalny sprzęt filmowy: kran kamerowy, jazda kamerowa, steadycam, slider, kamera, obiektywy, oświetlenie oraz sprzęt do realizacji dźwięku. Po tygodniowych działaniach warsztatowych materiał będzie zmontowany i zaprezentowany podczas oficjalnej premiery filmu.

Na zakończenie warsztatów zostanie zorganizowana gala, podczas której zostaną rozdane nagrody oraz dyplomy za uczestnictwo w produkcji filmu. Gala ma przypominać Oscary dla dzieci. Zostanie wybrany najlepszy film oraz najlepsi aktorzy.

Harmonogram planowanych działań:
do 30 czerwca 2017 – zapisy na warsztaty do wyczerpania maksymalnej ilości miejsc (16 miejsc), decydować będzie kolejność zgłoszeń
4 -7 lipca 2017, godz. 9:00-13:00 – warsztaty realizowane m.in. w zamku krzyżackim w Świeciu, na terenie Starej Fary w starym mieście oraz na Dużym Rynku w Świeciu
10 -14 lipca 2017 – montaż oraz postprodukcja filmu
16 lipca 2017  – premierowy pokaz filmu podczas Gali

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie  przyniesie realizacja inicjatywy? 
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z całym procesem powstawania filmu fabularnego oraz będą mieć możliwość zapoznania się z historią oraz legendą Świecia. Zrealizowany film będzie miał formę rozrywkową oraz wartość edukacyjną i promocyjną.

Osoby zaangażowane w projekt:
Sebastian Kwidziński – operator, scenarzysta, reżyser. Realizacja „Dzień z życia św. Mikołaja” (etiuda), „Kierownik swój człowiek” (etiuda), „Winda” (etiuda), Ania Dąbrowska „Jeszcze ten jeden raz” (wideoklip), Flapjack „Dead end” (wideoklip), „Fabryka”. Wykształcenie wyższe kierunek animacja kultury, prowadzenie dokumentacji zdjęciowej.
Marcin Roszczyniała – pochodzi ze Świecia, a filmem animowanym pasjonuje się od 10 lat. Zajmuje się również grafiką komputerową, postprodukcją, lalkarstwem, malarstwem oraz rzeźbą. Razem z Sebastianem Kwidzińskim stworzyli w technice animacji poklatkowej teledyski dla zespołów: Ania Dąbrowska, Sarius, O.S.T.R, film krótkometrażowy Fabryka oraz reklamy dla OKSIR w Świeciu oraz dla firmy Pachniedełko oraz warsztaty filmowe. Filmy były prezentowane na festiwalach filmowych w Polsce oraz za granicą. Zdobyły szereg nagród w tym festiwal „ODDALENIA” Dublin – Irlandia, „Katar” Toruń, „Offeliada” Gniezno, „Efha” Bielawa.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content