masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

ŻK/13/2017 „Analogowe miasto” – warsztaty fotografii tradycyjnej

„Analogowe miasto” – warsztaty fotografii tradycyjnej, wnioskodawca: Katarzyna Pasiek, nr wniosku: ŻK/13/2017

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty fotografii analogowej adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności członków historycznych kółek zainteresowań. Na podstawie archiwalnych fotografii i pocztówek Świecia sprzed blisko stu lat zostaną wykonane wersje współczesne, pokazujące te same miejsca obecnie, ale przy wykorzystaniu tradycyjnych technik i analogowych aparatów fotograficznych.

Odbędą się dwa dwudniowe warsztaty. Podczas pierwszego z nich, młodzi adepci fotografii będą mieli za zadanie odwzorować dawne fotografie Starego Miasta w Świeciu. Z kolei drugie warsztaty (z inną grupą młodzieży) będą obejmą tereny wzdłuż rzeki Wdy (m.in. Zamek, Starą Farę i Przechowo). Następnie w ciemni fotograficznej uczestnicy warsztatów wykonają odbitki, które trafią na wystawę podsumowującą warsztaty oraz zestawiającą stare fotografie i ich współczesne wersje wykonane dawnymi technikami.

Uzupełnieniem odkrywania Świecia szlakiem starych fotografii będą krótkie wykłady nt. historii miasta przygotowane przez przewodników świeckiego koła PTTK oraz warsztaty posługiwania się aparatami analogowymi, kadrowania, pracy ze światłem zastanym. Ponadto z analogowych odbitek prezentujących współczesne Świecie powstaną pocztówki, które będą rozdawane gościom wystawy podsumowującej projekt (miejscem wystawy będzie Izba Regionalna Ziemi Świeckiej).

Harmonogram planowanych działań:
3.09.2017 – wysłanie informacji do szkół w Gminie Świecie nt. warsztatów
15.09.2017 – zamknięcie listy uczestników pierwszych warsztatów
21-22.09.2017 – pierwsze warsztaty „Analogowe miasto” obejmujące teren Starego Miasta w Świeciu
29.09.2017 – zamknięcie listy uczestników drugich warsztatów
12-13.10.2017 – drugie warsztaty „Analogowe miasto” obejmujące teren wzdłuż rzeki Wdy (m.in. Zamek, Stara Fara aż do Przechowa)
25.10.2017 – wydruk pocztówek na podstawie fotografii analogowych powstałych w czasie warsztatów
3.11.2017 – wystawa podsumowująca projekt (Izba Regionalna Ziemi Świeckiej)

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
• Dzięki inicjatywie młodzi mieszkańcy Świecia poznają dużo lepiej historię swojego miasta oraz dowiedzą się na własne oczy jak bardzo zmieniło się przez ostatnie sto lat. Uczestnicy warsztatów poznają tajniki tworzenia kompozycji kadru, pracy ze światłem zastanym oraz obsługi aparatów analogowych. Ponadto po wykonaniu fotografii uczestnicy warsztatów sporządzą własne odbitki zdjęć analogowych, które następnie zostaną zaprezentowane na wystawie podsumowującej projekt.
• Dzięki projektowi powstaną pierwsze tego typu reprodukcje dawnych kadrów, stworzone współcześnie, ale za pomocą tradycyjnych aparatów, które zostaną zaprezentowane w zestawieniu z ich dawnymi odpowiednikami podczas wystawy poprojektowej.
• Wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców, szkół i innych instytucji. Odwiedzający będą mieli okazję zaobserwować zmiany w danych lokalizacjach naszego grodu mając przed sobą fotografie z innych okresów, ale z tych samych miejsc i wykonane tymi samymi technikami.

Osoby zaangażowane w projekt:
Katarzyna Pasiek – osoba zaangażowana w sprawy Świecia, wspierająca wolontariacko inicjatywy lokalne jak np. Dzień Bałabuna, Rajd Wiosenny, Rajd Europejski oraz inicjatywę Wolontariatu Europejskiego w Świeciu. Prywatnie pasjonuje się fotografią i polską szkołą plakatu filmowego.
Osobą odpowiedzialną za promocję projektu i dokumentację fotograficzną będzie Milena Suchomska. Współpracowała ona ze stowarzyszeniem Magazyn Sztuk, Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy przy dokumentacji wydarzeń organizowanych przez powyższe podmioty (m.in. Bal karnawałowy, Dzień Bałabuna, Biesiada Poetycka) oraz przy obsłudze strony internetowej TMZŚ oraz stron na facebook’u wymienionych organizacji.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content