masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

ŻK/2/2017 „Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury”

„Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury”, wnioskodawca: Małgorzata Połomska, nr wniosku: ŻK/2/2017

Inicjatywa kierowana jest do osób w różnym wieku – od najmłodszych do najstarszych, realizując założenia integracji międzypokoleniowej. Głównym celem inicjatywy są działania, które w przystępny sposób przybliżą mieszkańcom Gminy Świecie kulturę kociewską. Działania realizowane będą w Świeciu: Szkole Podstawowej nr 7, w okolicach Zamku Krzyżackiego, Przedszkolu nr 1 oraz w Domu Opieki Społecznej.

Harmonogram planowanych działań:

ETAP I – 09.09.2017r.
Zaprezentowanie programu artystycznego podczas Święta Kociewskiego Ziemniaka – Bałabuna. Dzieci z zespołu „Świeckie Gzuby” wystąpią w oryginalnych strojach kociewskich, zagrają na diabelskich skrzypcach i burczybasie oraz wykonają gadki i żarty kociewskie w oparciu o literaturę związaną z naszym regionem.
Plenerowe warsztaty rodzinne, podczas których mieszkańcy wykonają kolorowe bukiety kociewskie z kolorowej krepy i bibuły, wezmą udział w warsztacie taneczno-wokalnym polegającym na nauce tańca kociewskiego oraz piosenki ludowej. Uczestnikom warsztatów zostaną udostępnione materiały papierniczo-artystyczne oraz kserokopie tekstów ze słowami kociewskiej piosenki. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez opiekunki zespołu Świeckie Gzuby.

ETAP II – 21.09.2017r.
Przeprowadzenie lekcji regionalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu pt. „Kulinarne smaki Kociewia” z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych: plansz edukacyjnych, kart pracy, rekwizytów (np. kierzanki i beczki do kiszenia kapusty) oraz elementów kociewskiego jadłospisu. Lekcja zostanie wydana jako materiał dydaktyczny w formie płyt DVD i zostanie przekazana do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Świecie.

ETAP III – 5 – 20.10.2017r.
„Przedszkolak w świecie sztuki ludowej” – zaprezentowanie dzieciom inscenizacji w gwarze kociewskiej z nauką piosenki kociewskiej oraz krótkiego układu tanecznego regionalnego tańca. Dzieci otrzymają pamiątkowe gadżety związane z naszym regionem, np. ołówki, gumki oraz teczki z elementami haftu kociewskiego.

ETAP IV – 07.11.2017r.
Przeprowadzenie w SP 7 w Świeciu warsztatu artystycznego „Kociewie na szkle malowane” z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć: farb akrylowych, antyram w formacie A5, kserokopii haftów kociewskich.

ETAP V – 29.11.2017r.
Andrzejkowe spotkanie w Domu Opieki Społecznej pod hasłem: „Jak Świeckie Gzuby przyczyniły się do integracji międzypokoleniowej”. Uczestnikom spotkania zostaną udostępnione materiały promocyjne związane z tradycją obchodzenia „katarzynek” i „andrzejek” w naszym regionie.

ETAP VI – 05.12.2017r.
Prelekcja dla nauczycieli regionalistów z udziałem pani profesor Marii Pająkowskiej-Kensik jako podsumowanie projektu „Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury”.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
Obrzędy, kultura ludowa, folklor to terminy, które w epoce smartfonów i tabletów, często kojarzą się z czymś zapomnianym lub niemodnym. Postanowiliśmy więc zrealizować projekt, który przekona, że warto przybliżyć regionalne tradycje, zapoznać odbiorców z tym, co wprawdzie dawno minęło, ale wiąże się ze wspomnieniami z dzieciństwa. Poprzez aktywny udział w prezentacjach artystycznych zespołu folklorystycznego, zarówno dzieci, młodzież rodzice, jak i dziadkowie, będą mogli wziąć udział np.: w plenerowych warsztatach rodzinnych, nauce podstawowych elementów tańców i piosenek ludowych. Realizacja projektu “Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury” umożliwi mieszkańcom naszego miasta kontakt z kulturą ludową jako skarbem przekazywanym z pokolenia na pokolenie.

Osoby zaangażowane w projekt:
Opiekunowie zespołu Świeckie Gzuby.
Świeckie Gzuby
to zespół folklorystyczny działający w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu. Opiekunami zespołu są nauczyciele regionaliści: Małgorzata Połomska, Dorota Grzela i Sylwia Schmidt, a honorowy patronat sprawuje Dyrektor szkoły – Wiesław Andrys. Zespół liczy 25 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach: tanecznych, wokalnych, teatralno-recytatorskich oraz koła regionalnego z bogatą ofertą warsztatową. Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę o najbliższym środowisku w specyfice regionu, poznają elementy gwary kociewskiej oraz charakterystyczne cechy kociewskiego stroju ludowego. Oprócz tego realizują założenia innowacji pedagogicznej: „Ta ziemia od innych droższa. Kociewie – moja mała ojczyzna”.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content