masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

ŻK/5/2017 „Zabytki architektoniczne Gminy Świecie w oczach dzieci”

„Zabytki architektoniczne Gminy Świecie w oczach dzieci”, wnioskodawca: Kamila Lewandowska, nr wniosku: ŻK/5/2017

Inicjatywa kierowana jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim mieszkających na terenie wiejskim o utrudnionym dostępie do zabytków i kultury. Wiek uczniów od 10-13 lat. Podczas rozmów z uczniami bardzo często można usłyszeć, że nie przyjeżdżają do nas turyści, bo w okolicach Świecia nie ma nic ciekawego do zobaczenia. Oprócz zamku nie potrafią wskazać miejsca, które można by pokazać koledze z innego regionu Polski. Uczniowie rekrutowani będą przy współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.

Celem przedsięwzięcia jest przekazanie uczniom wiedzy na temat miejscowości w Gminie Świecie, gdzie można zobaczyć ciekawe architektonicznie i turystycznie miejsca. Program ma pokazać uczniom miejsca, które warto odwiedzić, poznać i polecić poznanie innym. Dzieci wezmą udział w wycieczkach i zajęciach w formie warsztatów w szkole. Działania mają poszerzyć zainteresowania uczniów własnym regionem. Z wyjazdów i warsztatów mają powstać „albumy” ze zdjęciami i pracami plastycznymi uczniów oraz krótkie notatki opisujące poznane miejsca. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w Programie „Żyj Kulturą” 2017.

Inicjatywa będzie realizowana na terenie gminy Świecie: Terespol Pomorski (dworzec kolejowy), Gruczno (Stary Młyn), Chrystkowo (Chata Mennonitów), Topolno (Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny będący Sanktuarium Maryjnym jako przykład architektury barokowej, a przy okazji Pałac, źródło św. Rocha, grodzisko Talerzyk), Świecie (zabytki sakralne oraz zamek), Sartowice (Dwór – architektura klasycystyczna, kościół pw. Św. Barbary, a przy okazji Dąb Graf Schwerin), Kozłowo (wiadukt oraz ciekawostki – meteoryt i tablica upamiętniająca pobyt Fryderyka Chopina w Świeciu).

Program obejmuje 5 wycieczek (z przewodnikiem PTTK w Świeciu – Zbysławem Budzyńskim) do miejsc z ciekawymi zabytkami architektonicznymi (ok.15 godzin) i 6 godzin zajęć przeprowadzonych w szkole w formie warsztatów po odbytych wyjazdach (wycieczki w terenie mogą ulec przesunięciu na inny termin ze względu na złe warunki pogodowe, które mogą się pojawić). Pierwsze zajęcia odbędą się w gmachu szkoły i będą zajęciami organizacyjnymi. Następie naprzemiennie będą odbywały się zaplanowane wycieczki z przewodnikiem w terenie i zajęcia w szkole służące uszeregowaniu zdobytych wiadomości (np. wykonywanie albumów fotograficznych, wystawa prac plastycznych zrobionych przez uczestników warsztatów, tworzenie prezentacji multimedialnych ze zgromadzonych materiałów; spotkania w formie warsztatów będą odbywały się 1 raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu i trwały 1 godzinę; osoba prowadząca Kamilla Lewandowska.)

Harmonogram planowanych działań:
Inicjatywa ma być realizowana od 10 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku.

*10.04.2017 – zajęcia organizacyjne w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim; podpisanie regulaminu uczestniczenia w programie „Żyj Kulturą”2017 oraz przypomnienie zasad poruszania się po drogach;

*22.04.2017 – wycieczka z przewodnikiem do Świecia (zwiedzanie Dworca kolejowego w Terespolu Pomorskim, który został wybudowany na początku XX wieku, a następnie przejazd autokarem do Świecia i zwiedzanie  Zamku i Fary  w Świeciu; po zwiedzaniu ciepły posiłek w Pizzerii GUCCIO);

*24.04.2017  – zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów w Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (wykonanie prac plastycznych, które będą dotyczyły poznanych zabytków);

*06.05.2017 –  wycieczka z przewodnikiem do Gruczna (przejazd autokarem do Gruczna i zwiedzanie Młynu i jak się uda „Otwartej Strefy Twórczej”, następnie Chaty Mennonickiej w Chrystkowie, tutaj ognisko z kiełbaskami; następnie przejazd do Topolna i zwiedzanie Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny będącego Sanktuarium Maryjnym stanowiący  przykład architektury barokowej, a przy okazji Pałac oraz źródło św. Rocha, grodzisko Talerzyk);

*08.05.2017 – zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (wykonanie kolejnych prac plastycznych, które będą dotyczyły poznanych zabytków; dokonanie opisu poznanych zabytków);

*13.05.2017 – wycieczka z przewodnikiem do Kozłowa (zapoznanie z wiaduktem oraz ciekawostkami, które dotyczą tego miejsca – meteoryt i tablica upamiętniająca pobyt Fryderyka Chopina w Świeciu; posiłek na miejscu).

*15.05.2017 – zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (wykonanie kolejnych prac plastycznych, które będą dotyczyły poznanych zabytków; dokonanie opisu poznanych zabytków; rozwieszanie wywołanych zdjęć z naszych wycieczek );

*20.05.2017 – wycieczka z przewodnikiem do Sartowic (przejazd autokarem do Sartowic a następnie zwiedzanie Dworu – budowli architektury klasycystycznej, Kościół pw. Św. Barbary, a przy okazji spacer do Dębu Graf Schwerin; posiłek na miejscu);

*22.05.2017 – zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej ze zgromadzonych materiałów w pracowni komputerowej);

*10.06.2017 –  wycieczka z przewodnikiem do Świecia (przejazd autokarem, następnie zwiedzanie Izby Regionalnej w Świeciu, Kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli oraz Kościoła pobernardyńskiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  Maryi Panny, przy okazji pobytu w mieście przejście do OKSiR w Świeciu i zapoznanie uczniów z bogatą ofertą edukacyjną oraz pracowniami edukacyjnymi działającymi w OKSiR – studio nagrań, kabina projekcyjna Kina „Wrzos”, CDP „Akademia”, pracownia tanecznej, pracownia rozwoju „Wyspa Skarbów”; następnie ciepły posiłek w mieście);

*14.06.2017 – zajęcia przeprowadzone w SP im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim (wykonanie prac plastycznych, wyeksponowanie na korytarzu szkolnym prac uczestników projektu; podsumowanie naszej trzymiesięcznej pracy).

*23.06.2017 – podziękowanie i wręczenie dyplomów uczniom, którzy uczestniczyli w Programie „Żyj Kulturą” 2017 podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
Uczniowie z wiosek poznają zabytki Świecia i okolic. Wykorzystany i wypełniony zostanie czas wolny uczniów. Rozwijanie umiejętności plastycznych, fotograficznych i informatycznych. Integracja grupy. Rozbudzanie tożsamości regionalnej dzieci.

Kamilla Lewandowska – nauczycielka z 15 letnim stażem w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim. Inicjatorka różnych przedsięwzięć, których celem jest pokazanie, uczniom wiejskiej szkoły, szeroko rozumianej kultury wyższej i kultury masowej. Przez wiele lat grająca w Stowarzyszeniu „Orkiestra Dęta Świecie”. Pokazująca uczniom piękno regionu i nie tylko… Inicjatorka licznych, różnorodnych tematycznie wycieczek w różne zakątki Polski. Realizatorka wieloletniego przedsięwzięcia „Operowe i teatralne spotkania z kulturą”.

Współpraca: Halina Raźna – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content