masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

ŻK/7/2017 „Nie tylko świeckie” – spotkania z poezją

„Nie tylko świeckie” – spotkania z poezją, wnioskodawca: Franciszek Kamecki, nr wniosku: ŻK/7/2017

W ramach inicjatywy zostanie wydany tomik wierszy pod nazwą „Nie tylko świeckie” autorstwa ks. Franciszka Kameckiego. Po ukazaniu się tomiku zostanie przeprowadzonych 5 spotkań autorskich, podczas których będziemy wspólnie odpowiadać na pytanie czym jest poezja i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka. Poczytamy wspólnie wiersze z wydanego tomiku. Spotkania skierowane są do mieszkańców z naciskiem na młodzież, a poprowadzi je ks. Franciszek Kamecki.

Po zakończeniu spotkań autorskich młodzież z terenów wiejskich Gminy Świecie będzie mogła wziąć udział w dwugodzinnych warsztatach (5 spotkań) prowadzonych przez Paulinę Jóźwiak.

Spotkania i warsztaty przeprowadzane będą w świetlicach wiejskich Gminy Świecie: Gruczno, Kosowo, Wiąg, Sulnówko, Sulnowo.

Harmonogram planowanych działań:
– wydanie tomiku – do 30 lipca 2017
– spotkania autorskie wraz z warsztatami rozpoczną się 6 września 2017 roku i będą się odbywać w środy przez 5 kolejnych tygodni.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
• Integracja mieszkańców,
• zagospodarowanie czasu wolnego
• zapoznanie mieszkańców z formami poetyckimi
• zachęcenie młodzieży do twórczego spędzania czasu

Osoby zaangażowane w projekt:
Franciszek Kamecki – rezydent, duchowny emeryt, członek SPP, autor ponad 20 książek, w tym głównie poetyckich.
dr Piotr Lorkowski – redaktor tomu (doradca)
mgr Paulina Jóźwiak – autorka magisterium o poezji ks. Kameckiego

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content