masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

ŻYJ KULTURĄ 2016

W ramach projektu można ubiegać się o wsparcie na (priorytety):

1. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO:

a)  interdyscyplinarne działania rozwijające umiejętności, stymulujące kreatywne i twórcze myślenie,

b) innowacyjne formy edukacji lub animacji kulturalnej, integrujące różne grupy wiekowe lub społeczne w różnych przestrzeniach miejsko/wiejskich Gminy Świecie,

c) działania łączące pokolenia,

 2. UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI I TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ, twórcze przetwarzanie lub upowszechnianie elementów lokalnej historii i tradycji.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content