masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

Żyj Kulturą 2020 – ogłoszenie o naborze wniosków

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zaprasza mieszkańców naszej gminy do składania wniosków o realizację inicjatywy społeczno-kulturalnej w ramach kolejnej edycji programu „Żyj Kulturą”. Wnioski w wersji elektronicznej i papierowej można dostarczać osobiście do Punktu Informacji OKSiR w godzinach 9:30-16:30, bądź pocztą tradycyjną w terminie od 1 do 31 marca 2020 roku. Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia to 5000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie na:

  • Interdyscyplinarne działania rozwijające umiejętności, stymulujące kreatywne i twórcze myślenie.
  • Działania łączące pokolenia.
  • Edukacja kulturalna lub artystyczna dla grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Partnerem programu jest Mondi Świecie S.A.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu „ŻYJ KULTURĄ” 2020 – .pdf

Wniosek o realizację inicjatywy społeczno-kulturalnej w ramach programu „Żyj Kulturą” 2020 – .docx

Załącznik nr 1 do wniosku – .docx

Załącznik nr 2 do wniosku – .docx

Załącznik nr 3 do wniosku – .docx

Regulamin głosowania internetowego programu „Żyj Kulturą” 2020 – .docx

Wzór sprawozdania z realizacji inicjatywy – .docx

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content